П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

Номер 19                                        Година 2016                       Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд                                 четвърти състав

На 13 (тринадесети) септември                                       Година 2016

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Дияна П.

                                  

Секретар И.Д.

Прокурор Каролина Калева-Параскевова,

като разгледа докладваното от съдия Д.П.

наказателно дело от общ характер номер 132 по описа за 2016 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия В.Й.В. ЕГН **********,***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно образование, женен, неосъждан, ЗА НЕВИНЕН в това, че на 10.05.2015 г. край с.Драгоево, общ.В.Преслав, обл.Шумен, по път ІІІ-7302 км.20+280, при управление на МПС – т.а.“Мерцедес 310 Д“ с рег.№***, собственост на Й. В. ***, нарушил правилата за движение по чл.25, ал.1 от ЗДвП:“Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.“; чл.26 от ЗДвП:“ Преди да завие или да започне каквато и да е маневра, свързана с отклонение встрани, водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели на превозното средство, а за превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели или те са повредени - с ръка. Сигналът, подаван със светлинните пътепоказатели, трябва да е включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднага след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата.“, чл.37, ал.2 от ЗДвП:“ Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска.“ и по непредпазливост причинил на Е. Г.П. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на левия горен крайник-престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ предл.ІІ вр. с чл.342, ал.1 от НК вр. с чл.129, ал.2 от НК,  поради което и на основание чл.304  от НПК, ГО  ОПРАВДАВА.

            Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Шумен.

 

Районен съдия: