За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

Адрес:
гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" № 80

 

Е-Поща : vprs@abv.bg

 

Телефони :

Административен секретар:   (0538) 48 300; (0538) 48 308

ФАКС:

  (0538) 4 45 61
Деловодство СИС:

Бюро за съдимост:

  (0538) 48 317

(0538) 48 324

Гражданско деловодство:

ФАКС:

  (0538) 48 311

(0538) 42 224

Наказателно деловодство:

ФАКС:

 

Касиер:

 

Е поща

  (0538) 48 323

(0538) 42 224

 

 

(0538) 48 308

vprs@abv.bg

Служба по вписванията   (0538)  42 500

 

 

webmaster

 

 

 

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80