За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

Адрес:
гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" № 80

 

Е-Поща : vprs@abv.bg

 

Телефони :

Административен секретар:   (0538) 48 300; (0538) 48 308

ФАКС:

  (0538) 4 45 61
Деловодство СИС:

Бюро за съдимост:

  (0538) 48 317

(0538) 48 324

Гражданско деловодство:

ФАКС:

  (0538) 48 311

(0538) 42 224

Наказателно деловодство:

ФАКС:

 

Касиер:

 

Е поща

  (0538) 48 323

(0538) 42 224

 

 

(0538) 48 308

vprs@abv.bg

Служба по вписванията   (0538)  42 500

 

 

webmaster

 

 

 

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80