За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

Съдебен район на РС гр. Велики Преслав включва общини Велики Преслав, Върбица и Смядово със следните населените места :

 

Велики Преслав Върбица Смядово

гр. Велики Преслав

гр. Върбица

гр. Смядово

с. Драгоево

с. Божурово

с. Александрово

с. Златар

с. Бяла Река

с. Бял бряг

с. Имренчево

с. Иваново

с. Веселиново

с. Кочово

с. Конево

с. Желъд

с. Миланово

с. Крайгорци

с. Кълново

с. Мокреш

с. Кьолмен

с. Ново Янково

с. Мостич

с. Ловец

с. Риш

с. Осмар

с. Маломир

с. Черни връх

с. Суха река

с. Менгишево

с. Янково

с. Троица

с. Методиево

 

с. Хан Крум

с. Нова бяла река

 

 

с. Станянци

 

 

с. Сушина

 

 

с. Тушовица

 

 

с. Чернооково

 

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80