За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дияна Петрова

 

СЪДИИ:

 

Стоян Момов

 

Ненка Цветанкова-Ташева , командирована

 

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

Румяна Христова

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Росица Кирилова

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Ваня Пенева

 

 

Приемното време на председателя на РСВП е всеки Вторник от 13ч. 30 м. до 15 ч.

Записване при адм. секретар на тел. : 0538-48300, 0538-48308

 

 
Зала 2
 

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80