За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

 

Окръжен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 850301, e-mail: shos@court-sh.org

 

Административен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800791, e-mail: assh@court-sh.org

 

Окръжна Прокуратура - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800035, e-mail: op@sh.prb.bg

 

Районен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 850251, e-mail:
rssh@court-sh.org

 

Районна Прокуратура - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800025, e-mail: rp@sh.prb.bg

 

Районна Прокуратура - гр. В. Преслав
тел. за връзки: 0538 48343

Адм. секретар 0538 48342, Деловодство : 053848345; 48346; Факс : 0538 42733

 

Нотариус Светлозар Николов

с рег. номер. 592 от регистъра на нот. камара, с район на действие - РС В. Преслав

сл. адрес : ул. "Йордан Господинов" № 3, тел. : 0538 44100, 0896 84 85 23

e-mail:  svetlozar.nikolov@gmail.com, s.nikolov592@notary-chamber.bg

 

Нотариус Юлияна Семерджиева

с рег. номер. 661 от регистъра на нот. камара, с район на действие - РС В. Преслав

сл. адрес : ул.”Борис Спиров” № 47, вход В, приземен етаж, тел. : 0538 42086, 0889 202 661

e-mail: y.semerdjieva661@notary-chamber.bg; notary661@abv.bg

 

 

Районен съд - гр. Нови пазар
тел. за връзки: 0537 3563, e-mail: rs_novipazar@abv.bg

съдебно изпълнителна служба тел. 0537 2289

 

Община Велики Преслав

 

Община Смядово

 

Министерство на правосъдието

 

Висш съдебен съвет

 

Адвокатска колегия гр. Шумен

 

Агенция по вписванията

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80