За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

 

Окръжен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 850301, e-mail: shos@court-sh.org

 

Административен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800791, e-mail: assh@court-sh.org

 

Окръжна Прокуратура - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800035, e-mail: op@sh.prb.bg

 

Районен Съд - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 850251, e-mail:
rssh@court-sh.org

 

Районна Прокуратура - гр. Шумен
тел. за връзки: 054 800025, e-mail: rp@sh.prb.bg

 

Районна Прокуратура - гр. В. Преслав
тел. за връзки: 0538 48343

Адм. секретар 0538 48342, Деловодство : 053848345; 48346; Факс : 0538 42733

 

Нотариус Светлозар Николов

с рег. номер. 592 от регистъра на нот. камара, с район на действие - РС В. Преслав

сл. адрес : ул. "Йордан Господинов" № 3, тел. : 0538 44100, 0896 84 85 23

e-mail:  svetlozar.nikolov@gmail.com, s.nikolov592@notary-chamber.bg

 

Нотариус Юлияна Семерджиева

с рег. номер. 661 от регистъра на нот. камара, с район на действие - РС В. Преслав

сл. адрес : ул.”Борис Спиров” № 47, вход В, приземен етаж, тел. : 0538 42086, 0889 202 661

e-mail: y.semerdjieva661@notary-chamber.bg; notary661@abv.bg

 

 

Районен съд - гр. Нови пазар
тел. за връзки: 0537 3563, e-mail: rs_novipazar@abv.bg

съдебно изпълнителна служба тел. 0537 2289

 

Община Велики Преслав

 

Община Смядово

 

Министерство на правосъдието

 

Висш съдебен съвет

 

Адвокатска колегия гр. Шумен

 

Агенция по вписванията

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80