За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

Разпределение на делата на случаен принцип

Районен съд- гр. Велики Преслав използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006г. за наказателни дела.

Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.

Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

От 2016г. софтуера е централизиран и сървърно базиран за съдилищата. Използва се КЕП за идентифициране на разпределящият и се издава протокол за разпределението, който се подписва с КЕП.

 

Насрочени дела за период :

 

2019 г.

 

Октомври

 

Ноември

 

Декември

 

 

Посочените графици са предварителни и се изготвят последно в началото на периода !

 

 

 

Зала 2

 

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80