За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

Разпределение на делата на случаен принцип

Районен съд- гр. Велики Преслав използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006г. за наказателни дела.

Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.

Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

От 2016г. софтуера е централизиран и сървърно базиран за съдилищата. Използва се КЕП за идентифициране на разпределящият и се издава протокол за разпределението, който се подписва с КЕП.

 

Насрочени дела за период :

 

 

2018 г.

 

Ноември

 

Декември

 

2019 г.

 

Януари

 

 

 

Зала 2

 

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80