За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

 

Схемите ще Ви помогнат да намерите къде се намира необходимата Ви служба за получаване на информация, издаване на документ или да се явите на дело !

 

bulletАко се явявате на дело - проверете в коя зала сте : Зала 1 - етаж 1; Зала 2 - етаж 2.
bulletБюро за съдимост - издаване на свидетелство за съдимост- етаж 1 стая 11
bulletСъдебно деловодство- Справки, получаване на преписи - регистратура, граждански дела , наказателни дела, призовкар : етаж 2 , стая 22
bulletСъдебно изпълнителна служба - Етаж 1, до Бюро за съдимост
bulletСлужба по вписванията - Партер , стая 5
bulletВходът е от улица "Борис Спиров" и се влиза в етаж 1.
bullet! За партера се минава през етаж 1.

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80