За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

 

Схемите ще Ви помогнат да намерите къде се намира необходимата Ви служба за получаване на информация, издаване на документ или да се явите на дело !

 

bulletАко се явявате на дело - проверете в коя зала сте : Зала 1 - етаж 1; Зала 2 - етаж 2.
bulletБюро за съдимост - издаване на свидетелство за съдимост- етаж 1 стая 11
bulletСъдебно деловодство- Справки, получаване на преписи - регистратура, граждански дела , наказателни дела, призовкар : етаж 2 , стая 22
bulletСъдебно изпълнителна служба - Етаж 1, до Бюро за съдимост
bulletСлужба по вписванията - Партер , стая 5
bulletВходът е от улица "Борис Спиров" и се влиза в етаж 1.
bullet! За партера се минава през етаж 1.

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80