За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

        Като част от прозрачното и открито поведение е важно “потребителите” на съда /граждани, адвокати/ да имат възможност да подават конструктивни предложения, положителни коментари и оплаквания. Надеждната споделена информация може да бъде много ценна за успешното управление на съда. Районен съд гр. Велики Преслав поема задължението да отговори на въпроса или оплакването в едноседмичен срок на подателите, които са посочили име и адрес. За направените предложение ще се изпраща писмена благодарност.

 

Можете да подавате Вашите предложения и оплаквания по пощата, електронна поща и по телефон !
 

Адрес:
гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" № 80

 

Е-Поща : vprs@abv.bg

 

(0538) 48 300; (0538) 48 308

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80