За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

Акт за резултати от извършена планова проверка в РС гр. Велики Преслав по Заповед № ПП-01-42/27.03.2014 г. на Главния инспектор

 

Акт за резултати от извършена планова проверка в РС гр. Велики Преслав по Заповед № ПП-01-8/13.02.2014 г. на Главния инспектор

 

Резултати от проверка на Инспектората при ВСС за работа по образуване, движение и приключване на гражданските дела във ВПРС за периода 01.01.2008 - 24.03.2009 година

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80