За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

Акт за резултати от извършена планова проверка в РС гр. Велики Преслав по Заповед № ПП-01-42/27.03.2014 г. на Главния инспектор

 

Акт за резултати от извършена планова проверка в РС гр. Велики Преслав по Заповед № ПП-01-8/13.02.2014 г. на Главния инспектор

 

Резултати от проверка на Инспектората при ВСС за работа по образуване, движение и приключване на гражданските дела във ВПРС за периода 01.01.2008 - 24.03.2009 година

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80