Regional Court Veliki Preslav
    За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

ENGLISH

 

Court info
Judicial district
News&announcement
STATE ENFORCEMENT
Court Halls
Judges
Court departments
Contacts
About town V. Preslav
Useful links

 

 

 

 

 

address:
Veliki Preslav 9850
Street "Boris Spirov" № 80

E-Mail
: vprs@abv.bg

Chairman:

(0538) 48 301

Administrative Secretary:

(0538) 48 300

   

Judge for state enforcement :

State enforcement clerc office :

Judge reg.document entrance:

Criminal Records Bureau:

(0538) 48 320; 48 319

(0538) 48 317

(0538) 48 318

(0538) 48 324

Civil Registry:

(0538) 48 311

Criminal Clerk:

Chief Accountant:

cashier:

Fax:

(0538) 48 323

(0538) 48 307

(0538) 48 308

(0538) 4 45 61

webmaster

 

 
 

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80