Regional Court Veliki Preslav
    За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

ENGLISH

 

Court info
Judicial district
News&announcement
STATE ENFORCEMENT
Court Halls
Judges
Court departments
Contacts
About town V. Preslav
Useful links

 

 

 

 

 

News and messages intended for citizens and court reporters

 

criminal record bureau open

08-12 h. and 12.30-17 h.

 

Registry Agency : new bank accounts

Property Register : BG21 CREX 9260 3114 5487 01

trade Register : BG36 CREX 9260 3114 5494 01

bulstat & rios Register : BG36 CREX 9260 3114 5495 01

Deposits for experts : BG39 CREX 9260 3114 5487 00

Trade Bank "Tokuda bank", M.Box 1612, 84 "Ami Bus" str., sity Sofia.

BIC : CREXBGSF

 

 
 

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80