Regional Court Veliki Preslav
    За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

ENGLISH

 

Court info
Judicial district
News&announcement
STATE ENFORCEMENT
Court Halls
Judges
Court departments
Contacts
About town V. Preslav
Useful links

 

 

 

 

 

District Court - Shumen

tel: 054 850301, e-mail:
shos@court-sh.org

 

Administrative Court - Shumen

tel
: 054 800791, e-mail:
assh@court-sh.org

 

Prosecutor's Office - District Shumen

tel: 054 800035, e-mail:
op@sh.prb.bg

 

Regional Court - Shumen

tel:
054 850251, e-mail:
rssh@court-sh.org

 

Prosecutor's Office - Region Shumen

tel
: 054 800025, e-mail:
rp@sh.prb.bg

 

Prosecutor's Office - Region Veliki Preslav

tel: 0538 48343
Adm. Secretary 0538 48342 , Clerk
: 053848345; 48346; Fax : 0538 42733

 

Notary Nikolov Svetlozar
with registered number, 592 of the register of the Notary, Chamber, area of ​​operation - RS Veliki Preslav
et address: V. Preslav Str B. Spirov 70, ground floor, tel
0538 44100

 

Regional Court - Novi Pazar

tel: 0537 3563, e-mail: rs_novipazar@abv.bg
Court Executive Office Tel
. 0537 2289

 

Veliki Preslav Municipality

 

Municipality Smyadovo

 

Ministry of Justice

 

Supreme Judicial Council

 

 
 

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80